Hà Nội phấn đấu giải ngân đầu tư công trên 90%

Hà Nội phấn đấu giải ngân đầu tư công trên 90%

Tại buổi làm việc về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 với UBND TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, Hà Nội phải quyết tâm thật cao để phấn đấu đến 31/12, giải ngân đạt trên 90%.