Giá trị thị trường của Xiaomi vượt mốc 100 tỷ đô

Giá trị thị trường của Xiaomi vượt mốc 100 tỷ đô

Kể từ khi phát hành cổ phiếu toàn cầu và niêm yết trên sàn chứng khoán của Hong Kong vào năm 2018, đến nay vốn hóa thị trường của Xiaomi đã vượt mốc 100 tỷ đô, đạt được tham vọng mục tiêu đề ra trước đó.