8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc hơn 82 tỷ USD

Diên Vỹ 11:18 | 29/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,64 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng ước tính xuất siêu 3,96 tỷ USD.

 

Việt Nam xuất siêu 2,42 tỷ USD trong tháng 8

Trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 64,34 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 33,38 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng 7; bao gồm 9,04 tỷ USD xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước và 24,34 tỷ USD xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô). 

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 tăng 22,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 26,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 20,6%. 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 30,96 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước; bao gồm 9,96 tỷ USD nhập khẩu của khu vực kinh tế trong nước và 21 tỷ USD nhập khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 tăng 12,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 10,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,4%.

Như vậy, trong tháng 8, cả nước xuất siêu 2,42 tỷ USD, chủ yếu nhờ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 3,34 tỷ USD. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 0,92 tỷ USD.

 

8 tháng đầu năm: Xuất khẩu sang Mỹ 77,7 tỷ USD, nhập khẩu từ Trung Quốc 82,1 tỷ USD

Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,64 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 3,96 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,52 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,44 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 23,4 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 250,8 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 66,14 tỷ USD, tăng 18,4% và chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 184,66 tỷ USD, tăng 17% và chiếm 73,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong 8 tháng, nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn là mũi nhọn với tỷ trọng chiếm 89% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngoài ra, nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,6%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%; nhóm hàng thủy sản chiếm 3%...

Trong 8 tháng; có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó đáng chú ý có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD bao gồm Điện thoại và linh kiện; Điện tử, máy tính và linh kiện; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; Dệt, may; Giày dép; Gỗ và sản phẩm gỗ…

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 8 tháng ước đạt 246,84 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 85,58 tỷ USD, tăng 12,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 161,26 tỷ USD, tăng 14,2%. 

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 8 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 94% tổng kim ngạch nhập khẩu. Ngoài ra, nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6%.

Trong 8 tháng năm 2022 có 38 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 90,8% tổng kim ngạch nhập khẩu; trong đó có 4 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 45,2% là Điện tử, máy tính và linh kiện; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; Điện thoại và linh kiện; Vải.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2022, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 77,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 82,1 tỷ USD.