Thành lập Tổ công tác khảo sát Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

09:17 29/05/2019 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Đây là Tổ công tác liên ngành với nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo chung toàn bộ cuộc khảo sát về Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới bao gồm quá trình chuẩn bị; thực hiện khảo sát, đánh giá; tổng hợp, báo cáo kết quả và công bố kết quả khảo sát.

Thành lập Tổ công tác khảo sát Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 881/QĐ-BTC ngày 27/5 thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện khảo sát về Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới.

Tổ công tác liên ngành do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường làm tổ trưởng, thành viên Tổ công tác ngoài một số đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics; Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam.

Nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành là thực hiện chỉ đạo chung toàn bộ cuộc khảo sát về Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới bao gồm quá trình chuẩn bị; thực hiện khảo sát, đánh giá; tổng hợp, báo cáo kết quả và công bố kết quả khảo sát.

Tổ công tác xây dựng kế hoạch khảo sát và chỉ đạo triển khai các công việc theo kế hoạch đã phê duyệt; gửi phiếu khảo sát đến các doanh nghiệp, hướng dẫn và đôn đốc doanh nghiệp trả lời phiếu; tổ chức khảo sát, phỏng vấn trực tiếp các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng; tổng hợp dữ liệu khảo sát.

Kết quả khảo sát sẽ được Tổ công tác trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời công bố kết quả khảo sát và cung cấp báo cáo kết quả khảo sát cho Ngân hàng Thế giới (WB).

Tổ công tác liên ngành sẽ thực hiện sẽ đo lường thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thương mại qua biên giới tại Việt Nam theo đúng các tiêu chí và phương pháp của Ngân hàng thế giới tại Báo cáo Môi trường kinh doanh, phản ánh đúng thực tế tình hình thương mại qua biên giới của Việt Nam.