Doanh nghiệp logistics hàng không lãi lớn trong quý 3/2021

Doanh nghiệp logistics hàng không lãi lớn trong quý 3/2021

Khi nhiều hãng hàng không lớn vấp phải tình cảnh khó khăn do không có khách bởi dịch COVID-19 thì các công ty chở hàng và các dịch vụ liên quan tại sân bay lại nhận được nhiều lợi ích. Qua đó, công bố những con số lợi nhuận tích cực trong bản báo cáo tài chính quý 3 vừa qua.