Thêm 1,14 tỷ USD vốn FDI được rót vào Thành phố Hồ Chí Minh

14:12 | 01/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn ngoại đổ vào Việt Nam là 12 tỷ USD, trong đó, TP. Hồ Chí Minh chiếm 9,5% tương đương 1,14 tỷ USD.

Tính đến 20/4/2021, theo số liệu từ Cục Đầu tư thì tổng vốn đầu tư trực tiếp từ ngoài ngoài (FDI) trong đó bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,25 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm 2020 thì số vốn này chỉ đạt 99,3% nhưng trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh như hiện nay thì kết quả này là khá tích cực.

Thêm 1,14 tỷ USD vốn FDI được rót vào Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1

Tổ hợp nhà máy Samsung tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

45% số vốn rót đã được giải ngân

So với cùng kỳ, vốn đăng ký mơi là gần 8,5 tỷ USD tăng 24,7 %. Trong đó, vốn tăng thêm giảm 10% đạt tương đương 2,7 tỷ USD. Sự sụt giảm này được biết là do trong tháng 4/2020 có dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam điều chỉnh tăng vốn 1,38 tỷ USD.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần tiếp tục giảm mạnh đạt 1 tỷ USD giảm 57,8% so với cùng kỳ.

Theo đó, có 5,5 tỷ USD trong tổng số hơn 12 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam đã được giải ngân, tăng 6,8% và chiếm gần 45% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy được tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã có bước hồi phục đáng kể sai đại dịch COVID-19.

1,14 tỷ USD vốn FDI được rót vào TP. Hồ Chí Minh

Theo số liệu thống kê TP.HCM trong 4 tháng đầu năm 2021 cho thấy tổng vốn đầu tư của FDI đổ vào thành phố là 1,14 tỷ USD đã bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, so với cùng kỳ năm trước thì giảm 12,92%.

Thêm 1,14 tỷ USD vốn FDI được rót vào Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2

TP. Hồ Chí Minh nhận thêm 1,14 tỷ USD vốn FDI

Cụ thể, có 100 dự án cấp với vốn đăng ký đạt 360 triệu USD trong đó vốn đăng ký tập trung chủ yếu ở 2 ngành là thương nghiệp với 46 dự án, kinh doanh bất động sản là 5 dự án. Các quốc gia có vốn đầu tư cao gồm Nhật Bản, Hà Lan và Singapore lần lượt là 210 triệu USD, 80,7 triệu USD, 36,3 triệu USD.

Các dự án điều chỉnh vốn đầu tư có 30 dự án với số vốn tăng thêm là 403 triệu USD. Ngoài ra, đối với các hoạt động góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài có 547 trường hợp với tổng vốn đạt 377,6 triệu USD.

Ngành hàng dẫn đầu với vốn đăng ký chiếm 28,2% đạt 322 triệu USD là công nghiệp chế biến, chế tạo. Ngành thương nghiệp chiếm 28,1% đạt 312,2 triệu USD, ngành kinh doanh bất động sản chiếm 17,2% đạt 196,3 triệu USD. Về hoạt động chuyên môn thì khoa học và công nghệ chiếm 15,4% đạt 175,4 triệu USD, giáo dục và đào tạo chiếm 2,7% tương đương 30,3 triệu USD.

Về đối tác đầu tư thì có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào thành phố trong đó 494,4 triệu USD của Nhật Bản, Singapore 281,6 triệu USD, Hàn Quốc 97,7 triệu USD, Hà Lan 82,4 triệu USD, Trung Quốc 40,9 triệu USD.

Xem thêm: Long An thu hút gần 3,2 triệu USD vốn FDI trong quý 1/2021 

Tâm Phạm