HoREA đề nghị giảm 2%/năm lãi vay bất động sản

HoREA đề nghị giảm 2%/năm lãi vay bất động sản

HoREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp, bao gồm giảm lãi suất cho vay khoảng 2%/năm cho các doanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư, khách hàng vay mua nhà.