Thiếu hành lang pháp lý cho hình thức `mua chung` bất động sản

13:26 | 04/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mua chung, đầu tư chung bất động sản thông qua nền tảng công nghệ trực tuyến đang dần hình thành trên thị trường bất động sản thời gian qua. Tuy nhiên, mô hình này vẫn đang thiếu hành lang pháp lý.