Thủ tướng chỉ đạo loạt giải pháp nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế

Lâm Anh 07:30 | 22/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong văn bản công bố mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra các chỉ đạo với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công thương và các địa phương khẩn trương đưa ra những giải pháp thúc đẩy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ và các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Trong đó, tập trung theo dõi sát, phân tích, dự báo tình hình kinh tế, diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ thế giới, khu vực, trong nước để có phản ứng chính sách kịp thời; tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Giảm mặt bằng lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, linh hoạt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm thanh khoản và an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng; điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, mục tiêu kiểm soát lạm phát và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, của doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, các ngành sản xuất chủ lực trong nước, các lĩnh vực tạo sự phát triển đột phá, lan tỏa, truyền dẫn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với nâng cao khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp.

Khẩn trương chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, tăng cường chuyển đổi số để giảm mặt bằng lãi suất cho vay; nghiên cứu giải pháp có các chương trình tín dụng ưu đãi đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên, sản xuất chủ lực trong nước và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rà soát, đánh giá toàn diện, phân loại và thống kê đầy đủ các khoản đã cấp tín dụng để xác định mặt bằng lãi suất cho vay trung bình hiện nay làm cơ sở đề có giải pháp điều hành phù hợp.

Khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp hiệu quả, khả thi để tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023 và Thông tư số 03/2023 của NHNN theo đúng quy định pháp luật gắn với triển khai các biện pháp tăng cường chất lượng tín dụng, thúc đẩy xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, không để trục lợi; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất cho vay, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng vi phạm các quy định pháp luật về cấp tín dụng.

Ổn định mặt bằng giá cả, kiểm soát lạm phát

Về phía Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu các biện pháp tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế thông qua chính sách tài khóa hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp; tính toán cẩn trọng mức độ, thời hạn, hình thức, phương thức huy động vốn để kích thích tăng trưởng kinh tế, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ vay và ổn định, an toàn, bền vững tài chính quốc gia.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp điều hành giá phù hợp để ổn định mặt bằng giá cả, kiểm soát lạm phát, nhất là giá cả các nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thúc đẩy phát triển an toàn, bền vững và tháo gỡ khó khăn cho các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường bất động sản, tạo kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế; thực hiện các giải pháp tạo lập và củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật để thúc đẩy các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn, bền vững.

Khẩn trương xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.5 về phương án tổng thể điều hành chính sách tài khóa trong tình hình hiện nay theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 của Chính phủ.

Thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư công

Đối với Bộ Công thương, Thủ tướng giao Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường nội địa, mở rộng các kênh phân phối, các thị trường mới, tiềm năng, khôi phục và đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn, truyền thống; tận dụng tối đa lợi ích các FTA thế hệ mới.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản; có giải pháp khả thi, hiệu quả để tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ trước ngày 25.5 xem xét, ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, sớm đưa các dự án đi vào khai thác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy tăng trưởng; khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp cụ thể, hiệu quả để đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân trong nước và hợp tác công tư PPP, tạo động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn lực đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc ủy ban. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh, đổi mới quản trị, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động; chủ động, tích cực mở rộng đầu tư nhất là các dự án hiệu quả, có tính lan tỏa cao.