Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục rườm rà trong giao dịch đất đai

Tân Thanh 07:21 | 11/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thủ tướng yêu cầu Dự thảo Luật Đất đai cần cắt giảm tối đa thủ tục rườm rà không cần thiết, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch, sử dụng đất.

  

Ngày 10/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và Luật Nhà ở sửa đổi.

Về dự án Luật Đất đai sửa đổi, Thủ tướng nhấn mạnh đây là dự luật rất quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng nhiều, nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, tác động lớn đến đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế các cơ quan cần nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 18 và Hiến pháp, tình hình thực tế.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc các vấn đề tiếp thu theo tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, tôn trọng thực tiễn khách quan để luật hóa các vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh hiệu quả. Các vấn đề mới, còn nhiều ý kiến cần tiếp tục nghiên cứu, có thể thí điểm để đánh giá tổng kết, mở rộng dần. Các vấn đề giải trình cần có căn cứ xác đáng, lập luận thuyết phục.

Nội dung còn ý kiến khác nhau cần được phân tích rõ ưu, nhược điểm của từng phương án trình, thể hiện rõ quan điểm. Thủ tướng nhắc lại, Việt Nam đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi nên các chính sách phải có bước đi, lộ trình phù hợp, "tránh giật cục, chuyển trạng thái đột ngột".

Dự thảo luật cần theo nguyên tắc phát huy tối đa nguồn lực về cơ chế, chính sách đất đai để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; có công cụ kiểm tra, giám sát, tránh bị lợi dụng và tham nhũng.

Cùng với cắt giảm tối đa thủ tục rườm rà, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch đất đai, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực này, gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. "Việc tiếp thu, chỉnh lý các quy định cần tham khảo, vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, đặc thù của đất nước", Thủ tướng nói và lưu ý tiếp tục rà soát với các luật liên quan để không có khoảng trống pháp lý.

Sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần thứ 5, trong đó nội dung quan trọng nhất là bỏ khung giá đất của Chính phủ, giao địa phương quy định bảng giá đất hàng năm. Giá đất được xác định theo giá thị trường. Dự thảo cũng quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Người có đất bị thu hồi sẽ được chọn nơi tái định cư với điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi cũ.

Theo kế hoạch, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ được Chính phủ trình xin ý kiến Quốc hội lần 2 tại kỳ họp thứ 5 (khai mạc tháng 5) và xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm 2023.

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cũng rất cấp bách vì lĩnh vực bất động sản có nhiều vấn đề "nóng" phải tiếp tục từng bước giải quyết. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu trước khi trình và các luật có hiệu lực, nếu thấy các vấn đề nổi lên thì tiếp tục tập hợp, xử lý, đề xuất các cấp có thẩm quyền theo quy định để khẩn trương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, giải trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cần được khuyến khích phát triển.

 Dự kiến Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp vào tháng 5.