Hạn chế các yếu tố gia tăng áp lực lên tỷ giá

Hạn chế các yếu tố gia tăng áp lực lên tỷ giá

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện hàng loạt các biện pháp như nâng lãi suất OMO (lãi suất linh hoạt) và lãi suất trúng thầu tín phiếu, tuy nhiên áp lực tỷ giá trong tuần qua vẫn hiện hữu.
Yếu tố tạo áp lực cho tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt

Yếu tố tạo áp lực cho tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt

Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ (USD/VND) trong nước vẫn nóng trong tuần qua. Theo các chuyên gia, tỷ giá vẫn đang là ẩn số cần được theo dõi và có giải pháp chủ động, linh hoạt, nhưng những yếu tố tạo áp lực cho tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt trong thời gian tới.