Tiền thưởng Tết 2021 của người lao động Hà Nội cao nhất 400 triệu đồng

16:17 | 31/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, tiền thưởng Tết 2021 của người lao động giảm nhẹ so với năm trước; riêng mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trong khối DN dân doanh lại có phần tăng hơn.
Thưởng Tết cao nhất năm 2021 ở TP Hà Nội là 400 triệu đồng/người. Mức thưởng này thuộc về một doanh nghiệp (DN) dân doanh.
 
Cụ thể, với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân là 1 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.
 
Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bình quân là 3,5 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.
 
Tiền thưởng Tết 2021 của Hà Nội cao nhất 400 triệu đồng
Tiền thưởng Tết 2021 của Hà Nội cao nhất 400 triệu đồng/người
 
Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân là 600 nghìn đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.
 
Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bình quân là 3,8 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.
 
Đối với khối DN dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân 780 nghìn đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.
 
Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 bình quân là 4,2 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 700 nghìn đồng/người.
 
Đối với khối DN có vốn FDI, mức thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân 750 nghìn đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 320 nghìn đồng/người.
 
Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 bình quân 4,45 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 750 nghìn đồng/người.
 
Theo Vietnamnet