Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex bị phạt và truy thu thuế hơn 860 triệu đồng

11:58 | 08/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng số tiền Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex bị phạt và truy thu thuế là hơn 860 triệu đồng.

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (HNX: PLC) thông báo phải nộp vào ngân sách nhà nước các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng truy thu sau thanh tra, phạt tiền thuế khai sai và tiền chậm nộp tổng số tiền hơn 860 triệu đồng. Doanh nghiệp cho biết đã nộp theo đúng quy định vào ngày 3/12.

Hóa dầu Petrolimex hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu dầu mỡ nhờn, nhựa đường và hóa chất.

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex bị phạt và truy thu thuế hơn 860 triệu đồng - ảnh 1

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2029, PLC ghi nhận doanh thu là 3.914,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 123,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,8% và tăng 9,4% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 113,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Xét theo nhóm ngành, trong 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận gộp mảng dầu mỡ nhờ tăng 0,7% lên 332,3 tỷ đồng; mảng nhựa đường tăng 61,6% lên 250,6 tỷ đồng; mảng hoá chất giảm 14,3% về 95,2 tỷ đồng. Như vậy, có thể thấy bức tranh lợi nhuận gộp tăng trong 9 tháng đầu năm đến từ mảng nhựa đường, trong khi các mảng còn lại đóng góp không đáng kể.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản tăng 8,6% lên 4.849,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.330,1 tỷ đồng, chiếm 27,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.234,6 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.080,7 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 775,9 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản.

Trong năm 2020, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu là 5.016,3 tỷ đồng, bằng 81,43% thực hiện năm 2019, lợi nhuận sau thuế là 109,5 tỷ đồng, bằng 75,43% thực hiện năm 2019.

Lệ Vỹ