Tổng Công ty khí Việt Nam có chủ tịch và tổng giám đốc mới

Tân Thanh 11:02 | 28/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hội đồng quản trị Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Phạm Văn Phong giữ chức thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc PV Gas.

  

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 mới đây, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã thông báo về các yêu cầu cán bộ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành; tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

Theo đó, HĐQT PV Gas đã ký thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT lên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV Gas.

Ông Nguyễn Thanh Bình lên giữ chức Chủ tịch HĐQT PV Gas. Ảnh PV Gas.

 Ông Bình sinh năm 1977 với trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế. Ông đã công tác tại PV Gas từ năm 2009.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Bình từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý như Trưởng ban Nhập khẩu và phát triển thị trường khí, Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí, Phó tổng giám đốc PV Gas kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam.

Cùng lúc này, ông Phạm Văn Phong - Thành viên HĐQT PV GAS cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Ông Phong sinh năm 1977, với trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học, ông đã công tác tại PV GAS từ năm 2008 và đảm nhận nhiều vị trí quản lý trong ngành dầu khí.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, ông đã làm việc tại PV Gas với vai trò Trưởng phòng Phát triển Dự án - Công ty Quản lý Dự án Khí, Phó Ban quản lý Dự án Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau, Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí, Phó tổng giám đốc PV Gas kiêm Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP LNG Việt Nam.

 Ông Phạm Văn Phong làm TGĐ PV Gas. Ảnh PV Gas.

Cũng tại ĐHĐCĐ 2023, PV Gas thông qua kế hoạch năm nay với tổng doanh thu 76.441 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.539 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 3.912 tỷ đồng.

Năm 2023, PV Gas dự kiến sẽ chạy thử, đưa vào vận hành Dự án Kho LNG 1 MMTPA tại Thị Vải và các dự án thành phần; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG và sản phẩm khí trong và ngoài nước; tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư/đầu tư kho LNG/LPG tại khu vực phía Bắc...

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 36%/vốn điều lệ (3.600 đồng/cổ phiếu), tăng hơn 10% so với kế hoạch; kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu) và phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:2.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, PV Gas ghi nhận tổng doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch và tăng 25% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 13.300 tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch và tăng 51% so với năm 2021.