Tổng cục Thuế kiến nghị xử lý gần 12.000 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

23:11 01/06/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Tính đến tháng 5/2021, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709,06 tỷ đồng, bằng 56,46% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 16/5/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 17,68% kế hoạch năm 2021, bằng 120,51% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 187.439 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 114,48% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 15,1% so với dự toán. Thu nội địa ước đạt 69.500 tỷ đồng, bằng 6,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,7% so với cùng kỳ.

Số thu này không tính đến tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại từ các doanh nghiệp nhà nước, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước...

Như vậy, lũy kế 5 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Thuế kiến nghị xử lý gần 12.000 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế - ảnh 1

 Tổng cục Thuế: 5 tháng đầu năm, kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra gần 12.000 tỷ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán, bằng 81,6% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 57,5 USD/thùng, bằng 127,8% so với giá dự toán, bằng 109,3% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 4,1 triệu tấn, bằng 51% dự toán, bằng 96,8% so với sản lượng cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và LNCL, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NHNN ước đạt 437.566 tỷ đồng, bằng 49,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2020 được Tổng cục Thuế cho là do tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020. Cùng với đó là việc phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... Ngoài ra các nguồn thu có đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709,06 tỷ đồng bằng 56,46% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,81 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 402,68 tỷ đồng, giảm lỗ là 8.606,57 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.132,77 tỷ đồng, bằng 41,96% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Tính đến 16/5, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,81 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 402,68 tỷ đồng, giảm lỗ là 8.606,57 tỷ đồng… Tính đến hết tháng 5/2021 tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra là 1.132,77 tỷ đồng, bằng 41,96% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Tổng cục Thuế còn cho biết, đến hết tháng 5/2021 hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Có 825.724 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,59% số doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay.

Hùng Dân

Xem thêm: 2 tháng cuối năm, ngành thuế cần phải thu thêm 274.576 tỷ đồng