Trốn thuế sẽ bị phạt đến 3 lần tiền thuế từ tháng 12/2020

10:12 | 26/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nghị định 125/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn có quy định hành vi trốn thuế có thể bị phạt đến 3 lần tiền thuế kể từ tháng 12/2020.
Mới đây, Chính phủ đã đưa ra Nghị định 125/2020 trong đó quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn sẽ có hiệu lực vào ngày 5/12/2020 tới đây. Theo đó, hành vi trốn thuế có thể bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần tiền thuế trốn.
 
Xử phạt hành vi trốn thuế ra sao
 
 
Phạt tiền 1 lần số thuế trốn với người nộp thuế có 1 tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong những hành vi sau:
 
Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế gia hạn.
 
Không ghi chép trong sổ kế toán những khoản thu liên quan tới việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế.
 
Không lập hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp đã khai thuế với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng; lập hóa đơn bán hàng, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế, bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
 
Sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế, giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tiền thuế được miễn hay giảm.
 
Sử dụng chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp chứng từ; sử dụng chứng từ, tài liệu không thể hiện đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, tiền thuế được miễn, giảm, tiền thuế được hoàn; lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, được miễn, được giảm.
 
Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúc mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế.
 
Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian xin ngừng, tạm ngừng hoạt động nhưng không thông báo với cơ quan thuế.
 
Xử phạt hành vi trốn thuế ra sao
 
Theo Nghị định 125/2020, phạt tiền 1,5 lần tiền thuế trốn với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi nêu trên, không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Phạt tiền 2 lần tiền thuế trốn với người nộp thuế thực hiện 1 trong các hành vi trên, có 1 tình tiết tăng nặng.
 
Phạt tiền 2,5 lần tiền thuế trốn với người thực hiện 1 trong các hành vi vi phạm trên và có 2 tình tiết tăng nặng. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn với người nộp thuế thực hiện 1 trong các hành vi nêu trên, đồng thời có 3 tình tiết tăng nặng trở lên. Những đối tượng vi phạm các hành vi trên phải nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách Nhà nước.
 
Trong trường hợp hành vi trốn thuế quá thời hạn xử phạt, người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách Nhà nước theo thời hạn quy định. Người nộp thuế cũng buộc phải điều chỉnh số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có) với hành vi vi phạm.
 
Xử phạt hành vi trốn thuế ra sao
 
Các hành vi vi phạm thứ 2, thứ 5, thứ 6 nêu trên nếu bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng người nộp thuế không làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, không làm tăng tiền thuế được miễn, giảm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 8 triệu đồng tùy từng trường hợp.
 
 
 
Linh Chi (t/h)