Từ 1/1/2021, doanh nghiệp chậm trả lương trong trường hợp nào phải tính thêm lãi cho người lao động

16:26 | 15/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ 1/1/2021, doanh nghiệp nếu vi phạm nghĩa vụ trả lương cho người lao động trong các trường hợp như chậm lương quá 15 ngày trở lên sẽ phải tính thêm một khoản ít nhất bằng số tiền của số tiền trả chậm.
Ngày 1/1/2021 tới đây, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 chính thức có hiệu lực. Luật quy định một số tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ)... 
 
Đặc biệt, Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 quy định trách nhiệm trả lãi của người sử dụng lao động khi vi phạm nghĩa vụ trả lương cho người lao động. Cụ thể, đối với kỳ hạn trả lương:
 
1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.
 
Từ 2021 nếu bị chậm lương người lao động nhận thêm tiền lãi
 
2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.
 
3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.
 
4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.
 
Từ 2021 nếu bị chậm lương người lao động nhận thêm tiền lãi
 
Theo luật sư Trần Minh Cường (thuộc Đoàn LS TP HCM) cho biết Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 quy định NLĐ được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

Một điểm mới khác của Bộ Luật Lao động năm 2019, thay thế Bộ luật Lao động 2012 đó là quy định trách nhiệm trả “lãi” của người sử dụng lao động khi vi phạm nghĩa vụ trả lương cho người lao động".

Trường hợp người lao động bị trả lương chậm từ 15 ngày trở lên sẽ được đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động (hay là doanh nghiệp) mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.
 
Trước đó, Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 2012 (có hiệu lực từ ngày 1/3/2015) cũng đã quy định kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng, cụ thể như sau: “Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương”, LS Cường cho hay.
 
 
Hà Ly