[Video] Số đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp 3 lần trong tháng 8

21:26 | 28/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hiệp hội trái phiếu Việt Nam cho biết, 39 doanh nghiệp đã thực hiện 165 đợt phát hành trái phiếu trong tháng 8 với giá trị 40.403 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với tháng 7.