Thời cơ  để các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư tại Ninh Bình

Thời cơ để các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư tại Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình sẽ thúc đẩy mạnh việc hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn trong giai đoạn tới, tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng lần thứ tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Nên đầu tư gì thời kỳ hậu COVID-19?

Nên đầu tư gì thời kỳ hậu COVID-19?

Giới chuyên giá đánh giá cao vào sự phục hồi cũng như tiềm năng đầu tư đối với nhóm ngành bán lẻ, hàng không, xuất nhập khẩu, bất động sản công nghiệp…, sau khi vaccine đạt độ bao phủ 70% dân số.