Vietbank báo nợ xấu tăng 61%, lợi nhuận giảm 13%

15:27 | 25/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank-VBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank-VBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020. 
 
Vietbank báo nợ xấu tăng 61%, lợi nhuận giảm 13% - ảnh 1
 
Báo cáo cho thấy, 9 tháng đầu năm 2020 tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tăng 7,8% đạt 1.270 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của VietBank trong 9 tháng tăng 16,7% lên 832 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh 80% lên 66 tỷ. 
 
Trong khi đó, mảng kinh doanh phi tín dụng lại có kết quả tăng trưởng cao. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 38 tỷ đồng, tăng 70,6% so với cùng kỳ; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 4 lần đạt 38 tỷ. 
 
Tính đến cuối tháng 9, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 374 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của VietBank đạt 82.270 tỷ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,3% đạt 42.664 tỷ đồng. Ngân hàng còn tăng mạnh đầu tư vào chứng khoán của Chính phủ, chính quyền địa phương (chủ yếu là trái phiếu). Tiền gửi khách hàng tăng 22,8% đạt 60.695 tỷ đồng. 
 
Nợ xấu của ngân hàng ở mức 867 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay theo đó tăng từ 1,32% lên 2,03%. Ngân hàng hiện không còn nợ xấu tại VAMC. 
 
Mỹ Duyên (T/h)