Vietcombank dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ

Đông Bắc 15:24 | 04/03/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tăng vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán: VCB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank thống nhất phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ năm 2022.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ kiểm toán năm 2022 của  Vietcombank đạt gần 29.390 tỷ đồng. Sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (hơn 1.469 tỷ đồng), quỹ dự phòng tài chính (2.939 tỷ đồng) và quỹ khen thưởng, phúc lợi (3.291 tỷ đồng), ngân hàng này sẽ dùng toàn bộ hơn 21.680 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

 

 Vietcombank chi hơn 20.000 tỷ đồng chia cổ tức. Anhr VCB.

Như vậy, với vốn điều lệ hiện tại là gần 55.891 tỷ đồng và giá trị chia cổ tức bằng cổ phiếu hơn 21.680 tỷ đồng, ước tính tỷ lệ thực hiện quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu của Vietcombank sẽ gần 39%/vốn điều lệ, tương đương phát hành thêm khoảng 2,17 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Sau khi hoàn tất chia cổ tức năm 2022, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng thêm 21.680 tỷ đồng, lên mức hơn 77.571 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2023, Vietcombank có 2 cổ đông lớn là Ngân hàng Nhà nước nắm giữ hơn 4,18 tỷ cổ phiếu (tương đương 74,8% vốn điều lệ) và Mizuho Bank nắm giữ gần 0,84 tỷ cổ phiếu (tương đương 15% vốn điều lệ).

Tính đến ngày 31/12/2023, Vietcombank có 2 cổ đông lớn là NHNN nắm giữ hơn 4,18 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 74,8% vốn và Mizuho Bank nắm giữ gần 0,84 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 15%.

Như vậy, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông lớn vẫn giữ nguyên nhưng số cổ phần nắm giữ sẽ tăng thêm, gồm NHNN sẽ nắm giữ hơn 5,8 tỷ cổ phiếu VCB và Mizuho Bank nắm gần 1,2 tỷ cổ phiếu VCB.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, kết thúc năm vừa qua, Vietcombank ghi nhận gần 53.621 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng nhẹ so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33.054 tỷ đồng, tăng trưởng 10,48% so với kết quả năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản Vietcombank đạt hơn 1.839 tỷ đồng, tăng 1,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng là trên 1.270 tỷ đồng, tăng 10,9%. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 12,2% lên gần 1.396 tỷ đồng, với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ở mức 35,2%.

Ngày 26/3 tới đây, Vietcombank sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024. Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 26/4/2022 tại Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, KĐT Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.