VIB thông báo hoàn thành hai đợt phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ

Diên Vỹ 16:50 | 31/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và phát hành cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của VIB tăng từ 15.531,43 tỷ đồng lên 21.076,73 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (mã: VIB) vừa có văn bản gửi lên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Theo đó, VIB đã hoàn tất thực hiện kế hoạch phát hành 543.600.048 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu), tương đương tổng giá trị phát hành hơn 5.436 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 35% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu sẽ được nhận thêm 35 cổ phần mới), nguồn vốn phát hành từ Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2021. Ngày kết thúc đợt phát hành là 16/5, ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là 31/7.

Về kết quả thực hiện kế hoạch phát hành, VIB thông báo đã phân phối 543.599.952 cổ phiếu cho 11.420 cổ đông, có 2.297 cổ phiếu lẻ phát sinh theo nguyên tắc làm tròn.

Đồng thời, VIB cũng đã thực hiện xong kế hoạch phát hành 10.930.000 cổ phiếu, tương ứng 0,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành là 30/5, ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước 31/7.

Kết thúc đợt phát hành, VIB thông báo đã phân phối xong 10.930.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành cho 7.589 cán bộ nhân viên.

Như vậy, tổng số cổ phiếu của VIB sau đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và phát hành cho có động hiện hữu mới nhất là 2.107.672.945 cổ phiếu, tăng từ 1.553.142.993 cổ phiếu ở thời điểm trước phát hành.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành này, vốn điều lệ của VIB tăng từ 15.531,43 tỷ đồng lên 21.076,73 tỷ đồng.

Lộ trình tăng vốn của VIB trong 5 năm gần nhất (Diên Vỹ)

Năm nay là năm thứ ba liên tiếp VIB trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu. Trước đó, năm 2020 và 2021, ngân hàng đã chi trả cổ tức với tỷ lệ lần lượt 20% và 40%.

Trước đó, năm 2021, VIB ghi nhận doanh thu 24.777,9 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.011 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 6.409,75 tỷ đồng, cùng tăng 38% so với năm 2020.

Tính đến thời điểm kết thúc năm, tổng tài sản đạt 309.517 nghìn tỷ đồng, tăng 26,5% so với đầu năm (244.676 tỷ đồng) và tăng 2,5 lần so với thời điểm 5 năm trước đó là năm 2017 (123.159 tỷ đồng).

Trong kế hoạch năm 2022, VIB đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản, quy mô tín dụng, huy động và lợi nhuận trước thuế từ 30% trở lên. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 10.500 tỷ đồng. Tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn lần lượt kỳ vọng đạt 402.500 tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu kiểm soát dưới 3%.

Hết quý I/2022, ngân hàng này báo cáo thu nhập hoạt động 4.136 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế 2.278,9 tỷ đồng, tăng 26,1%. Tăng trưởng tín dụng đến hết quý I là 6,1%, tỷ lệ nợ xấu 1,78%.

(Diên Vỹ)