VPBank dự kiến phát hành 2,2 tỷ cổ phiếu trong những tháng tới

Nhật Di 18:13 | 31/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) dự kiến phát hành 2,23 tỷ cổ phiếu với tổng giá trị phát hành là 22.377 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành 50%, nâng vốn điều lệ lên 67.434 tỷ đồng.

 

 VPBank triển khai tăng vốn "khủng" trong tháng 9 hoặc 10. Ảnh minh họa: Nhật Di. 

Cụ thể, VPBank  dự kiến phát hành 2,23 tỷ cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành là 22.377 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành 50%. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu hai cổ phiếu phổ thông được hưởng quyền sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Nguồn vốn bao gồm nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 21.002 tỷ đồng và nguôn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 1.374 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là tháng 8, 9, 10/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua và đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật.

Sau khi triển khai phương án, vốn điều lệ của ngân hàng VPBank sẽ tăng từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng.

Ngoài ra, để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngân hàng cũng đã thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 17,642%.

Mới đây, VPBank đã phát hành 30 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương với 0,675% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa ba năm kể từ ngày  kết thúc đợt phát hành là 16/8/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của ngân hàng còn thông qua phương án tăng vốn điều lệ thành hai đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện này.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý II/2022, VPBank  ghi nhận thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 31,6.000 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập từ lãi tăng ổn định, nhờ tín dụng tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2021. Tương tự, thu nhập thuần từ phí tăng ấn tượng 34,5% so với 6 tháng đầu năm 2021 khi ghi nhận gần 2.800 tỷ đồng, do tăng doanh thu từ hoạt động thanh toán, kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, quản lý tài khoản và dịch vụ thẻ.

Nhờ tăng trưởng mạnh về doanh thu và kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã có tốc độ tăng ấn tượng 70% so với cùng kỳ, đạt hơn 15.300 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch năm.

Trên thị trường, tạm chốt phiên giao dịch sáng 31/8, cổ phiếu VPB tăng nhẹ 0,64% lên 31.550 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 2,67 triệu đơn vị.