4 tháng liên tiếp, cán cân thương mại của Việt Nam khả quan hơn cùng kỳ năm ngoái

Hạ An 11:28 | 10/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong tháng 6/2022, nhờ kim ngạch xuất khẩu giữ được tốc độ tăng trưởng tốt, Việt Nam xuất siêu hơn 610 triệu USD trong khi cùng kỳ năm trước thâm hụt tới 450 triệu USD.

 

Tổng cục Hải quan vừa cập nhật số liệu tình hình xuất nhập khẩu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022, trong đó cán cân thương mại hàng hoá tháng 6 xuất siêu 610 triệu USD, cao hơn con số 276 triệu USD mà Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó (thường ước tính trước khoảng một tuần so với ngày chốt tháng).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 6 vừa qua vẫn tăng trưởng nhẹ còn kim ngạch nhập khẩu giảm nhẹ.

Về tổng quan, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 65,08 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng 5/2022. Luỹ kế đến hết tháng 6, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 371,2 tỷ USD, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 255,8 tỷ USD, chiếm 68,9% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 115,4 tỷ USD, chiếm 31% tổng kim ngạch.

   (Hạ An tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan) 

Cán cân thương mại hàng hoá thặng dư 610 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, ngoài tháng 2/2022 Việt Nam nhập siêu lớn thì 5 tháng còn lại, cán cân thương mại đều có kết quả khả quan hơn cùng kỳ năm trước. Trong tháng 6/2022 Việt Nam xuất siêu hơn 610 triệu USD trong khi cùng kỳ năm trước thâm hụt tới 450 triệu USD.  

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 6/2022 đạt 32,84 tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng 5/2022, cao hơn một chút so với mức tăng 5,6% mà GSO ước tính. Luỹ kế đến hết tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 186,13 tỷ USD, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nửa đầu năm 2022 đạt 135,9 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

  (Số liệu: Tổng cục Hải quan, Biểu đồ: Hạ An)    

Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 đạt mức cao nhất ở các mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,16 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,39 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 3,95 tỷ USD; Hàng dệt may 3,58 tỷ USD; Giày dép các loại 2,36 tỷ USD.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 6/2022 đạt 32,23 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước đó (trước đó GSO ước tính giảm 0,8%). Luỹ kế đến hết tháng 6, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 152,09 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong 6 tháng đầu năm đạt 119,9 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

  (Số liệu: Tổng cục Hải quan, Biểu đồ: Hạ An)   

Trị giá nhập khẩu tháng 6 đạt mức cao nhất ở các mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,73 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4,11 tỷ USD;Điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,42 triệu USD; Sắt thép các loại 1,38 tỷ USD; Vải các loại 1,3 tỷ USD.