ABBANK đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chuẩn bị lên sàn

17:58 20/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Theo Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), đến hết ngày 30/09/2020, ABBANK đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; vốn chủ sở hữu đạt trên 8.348 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 93.076 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), đến hết ngày 30/09/2020, ABBANK đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; vốn chủ sở hữu đạt trên 8.348 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 93.076 tỷ đồng.
 
ABBANK đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chuẩn bị lên sàn - ảnh 1
 
Theo báo cáo kết quả kinh doanh đến hết ngày 30/9/2020, ABBANK đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; vốn chủ sở hữu đạt trên 8.348 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 93.076 tỷ đồng.
 
Đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng của ABBANK đạt 59.139 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2019 và tăng 4% với đầu năm. Trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 27.326 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và tăng 18% so với cùng kỳ 2019; dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 14.322 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm 2020 và ghi nhận mức tăng 30% so với cùng kỳ 2019.
 
Huy động từ khách hàng đến cuối Quý 3 đạt 73.493 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu của ABBANK được kiểm soát ở mức 2,26% tổng dư nợ, tăng 0,54% so với cuối năm 2019. Các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của ABBANK vẫn được giữ ổn định với RoE đạt 15,2%; RoA đạt 1,3%.
 
Mặc dù tình hình kinh tế bị tác động bởi dịch Covid-19, hoạt động của ABBANK vẫn giữ ổn định và an toàn, đồng thời Ngân hàng vẫn cung cấp nhiều gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch.
 
Cụ thể, dư nợ tín dụng đạt 59.139 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2019 và tăng 4% với đầu năm. Trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 27.326 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và tăng 18% so với cùng kỳ 2019; dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 14.322 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm 2020 và ghi nhận mức tăng 30% so với cùng kỳ 2019.
 
Huy động từ khách hàng đến cuối quý III đạt 73.493 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu của ABBANK được kiểm soát ở mức 2,26% tổng dư nợ, tăng 0,54% so với cuối năm 2019. Các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của ABBANK vẫn được giữ ổn định với RoE đạt 15,2%; RoA đạt 1,3%.
 
Mới đây, ABBANK đã thông báo về việc chốt danh sách để thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chuẩn bị cho việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu trên sàn.
 
Mỹ Duyên