ACB dự kiến chia 25% cổ tức bằng cổ phiếu, đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 đạt 10.602 tỷ đồng

19:42 | 20/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu vừa tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội cổ đông đã thông qua 6 vấn đề chính, cụ thể: Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021, Báo cáo ban kiểm soát về hoạt động năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm soát, Phân tích lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận năm 2021, Tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng phần phổ thông, Mức thù lao và ngân sách hoạt động cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

ACB dự kiến chia 25% cổ tức bằng cổ phiếu, đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 đạt 10.602 tỷ đồng - ảnh 1

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu Trần Huy Hùng tại cuộc họp

Về mục tiêu năm 2021, ACB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 10.062 tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản dự kiến tăng 10%, tiền gửi khách hàng tăng 9%, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%. Vốn điều lệ sẽ dự kiến tăng lên 27.019 tỷ đồng.

Cổ tức năm 2020 được ACB dự kiến chia bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Bên cạnh đó, theo thống kê, kết quả kinh doanh của quý 1/2021 rất khả quan khi tổng tài sản đạt 450.000 tỷ đồng, cho vay 324.000 tỷ đồng, huy động đạt 352.000 tỷ đồng, nợ xấu gkieems soát dưới 1% và lợi nhuận ước đạt 3.105 tỷ đồng.

Xem thêm: Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital muốn thoái sạch vốn khỏi ACB

Tâm Phạm