ADB: Thị trường trái phiếu DN Việt giảm 4,9%

12:24 25/03/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Đây là con số vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra trong nghiên cứu mới nhất về thị trường trái phiếu của một số quốc gia.

ADB: Thị trường trái phiếu DN Việt giảm 4,9% - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Nghiên cứu về thị trường trái phiếu của ADB cho thấy thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam giảm 3,9% so với quý trước tính theo giá trị đồng nội tệ, xuống còn 53,6 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm 2019.

Sự sụt giảm này phần lớn là do tín phiếu ngân hàng trung ương ngắn hạn đã đến kỳ hạn thanh toán vào quý IV năm 2019.

“Thị trường trái phiếu chính phủ giảm 3,9% so với quý trước tính theo giá trị đồng nội tệ, xuống còn 49,2 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm 2019. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng giảm 4,9% so với quý trước tính theo giá trị đồng nội tệ, xuống còn 4,3 tỷ USD vào cuối năm 2019”, báo cáo nêu rõ.

Tương quan với các số liệu này tại một số nước trong khu vực, nghiên cứu của ADB khẳng định thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của khu vực Đông Á mới nổi, chiếm 75,4% tổng thị trường khu vực với giá trị đạt 12,1 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 12 năm 2019.

Trung Quốc đã có mức tăng trưởng theo quý cao nhất trong khu vực Đông Á mới nổi vào cuối tháng 12/2019, ở mức 2,8% xét theo giá trị đồng nội tệ.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp  ở Trung Quốc tăng 4,1% so với quý trước xét theo giá trị đồng nội tệ, lên tới 4,3 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 12, nhờ việc phát hành thêm trái phiếu của các doanh nghiệp tư nhân và chào bán chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản, như một phần trong hoạt động làm sạch danh mục tài sản. Thị trường trái phiếu chính phủ cũng tăng 5,0% so với quý trước xét theo giá trị đồng nội tệ, lên mức 7,8 nghìn tỷ USD.

Tại khu vực châu Á còn ghi nhận sự tăng trưởng của thị trường trái phiếu tại Indonesia và Thái Lan.

Theo đó, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Indonesia đạt mức tăng trưởng 2,5% so với quý trước xét theo giá trị đồng nội tệ vào cuối tháng 12 năm 2019, lên mức 238,8 tỷ USD. Tuy nhiên, đây là sự sụt giảm so với tỉ lệ tăng trưởng theo quý 5,2% trong quý III năm 2019, do việc giảm phát hành trái phiếu tại tất cả các phân khúc trong quý IV năm 2019.

Tăng trưởng thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Indinesia chủ yếu là nhờ mức tăng 2,6% theo quý của thị trường trái phiếu chính phủ tính trên giá trị đồng nội tệ, lên tới 206,7 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm 2019. Trong khi đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chỉ tăng 1,7% so với quý trước xét theo giá trị đồng nội tệ, đạt 32,1 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm 2019.

Tại Thái Lan, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Thái Lan đã hồi phục trong quý IV/2019 với tỉ lệ tăng trưởng theo quý là 2,2% tính theo giá trị đồng nội tệ, so với mức giảm 0,7% trong quý III, đạt giá trị 445,6 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm 2019, trong đó cả thị trường trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng trưởng tương đối mạnh mẽ.

Thị trường trái phiếu chính phủ Thái Lan đã tăng 2,5% so với quý trước tính theo giá trị đồng nội tệ, lên tới 318,1 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm 2019. Tất cả các thành phần của trái phiếu chính phủ đều tăng trưởng ổn định, gồm cả trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nước, trái phiếu của các doanh nghiệp nhà nước và các loại trái phiếu khác. 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Thái Lan cũng đạt mức tăng trưởng quý là 1,6% trong quý IV năm 2019 tính theo giá trị đồng nội tệ, cao hơn so với mức tăng 0,2% được công bố trong quý trước đó, với giá trị lên tới 127,4 tỷ USD.

Cùng xu hướng giảm về thị trường trái phiếu với Việt Nam có Philippines. Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Philippines giảm 0,8% so với quý trước xét theo giá trị đồng nội tệ vào quý IV/2019, xuống còn 131,2 tỷ USD.

“Sự thu hẹp này chủ yếu là do mức giảm 2,1% của thị trường trái phiếu chính phủ so với quý trước, tính theo giá trị đồng nội tệ, xuống còn 101,5 tỷ USD vào cuối năm. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ là 4% so với quý trước, lên tới 29,7 tỷ USD vào quý IV năm 2019 nhờ đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp”, ADB cho biết.