Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV của Becamex: Đạt 2.149 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2020

11:56 | 07/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP ( Becamex, mã chứng khoán BCM – sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.
Theo đó, quý IV/2020, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của BCM giảm 28,7% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 2.513 tỷ đồng . Trong đó, giá vốn hàng bán giảm 44,3% nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 5,13%.
 
Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh, tới 91,5%. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 31,9%; chi phí lãi vay tăng 11,4%; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 21,7% và 12%.
 
Kết quả quý IV/2020, BCM đạt lợi nhuận sau thuế 866,9 tỷ đồng, giảm 6,3% so với quý IV/2019. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 773,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát đạt 93,1 tỷ đồng.
 
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV của Becamex

Cả năm 2020, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của BCM đạt 7.723 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2019.
 
Giá vốn hàng bán giảm 7,3% nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng giảm 4,1%, đạt 3.249 tỷ đồng.
 
Chi phí tài chính năm 2020 của BCM giảm 18,6%, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,8% so với năm 2019. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 14% và 7,6%.
 
Như vậy, lợi nhuận sau thuế cả năm của Công ty đạt 2.149 tỷ đồng, giảm 18,3% so với năm 2019. Trong đó ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1.958 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát đạt 190,6 tỷ đồng.
 
Năm 2020, ban lãnh đạo BCM đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 6.016 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 931 tỷ đồng. Như vậy, năm qua, BCM đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 28,3% doanh thu thuần và 130,8% lợi nhuận sau thuế.
 
Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của BCM là 48.191 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả còn 31.456 tỷ đồng.
 
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BCM đăng ký giao dịch trên UPCoM từ tháng 2/2018 và đã niêm yết trên sàn HOSE vào cuối tháng 8/2020 vừa qua. Kết thúc phiên ngày 05/02, cổ phiếu BCM đứng tại mức giá 58.700 đồng/CP.

Theo Đầu tư Chứng khoán