Big4 bơm thêm gần 700.000 tỷ đồng ra nền kinh tế, góp 42% vào tăng trưởng tín dụng năm 2023

Minh Quang 08:54 | 10/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong năm 2023, nhóm 4 ông lớn ngân hàng thương mại nhà nước đã đóng góp 41,9% tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 và chiếm khoảng 50% tổng tiền gửi của toàn nền kinh tế.

Đóng góp 42% vào tăng trưởng tín dụng năm 2023

Theo số liệu mới nhất được công bố từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 31/12/2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng khoảng 13,71% so với cuối năm 2022, thấp hơn không đáng kể so với mức 14,18% của năm trước.

Tín dụng tăng cao vào cuối năm là nhờ sự quyết liệt điều hành tăng trưởng tín dụng trong quý IV và cuối năm 2023 của nhà điều hành.

Tín dụng đã có bước tăng chậm chạp trong những quý đầu năm, thậm chí giảm (so với tháng trước) vào tháng 7 và bắt đầu cải thiện vào cuối quý III. Tính đến 30/9, tăng trưởng tín dụng mới đạt gần 7%.

Góp một phần không nhỏ vào tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế là nỗ lực từ 4 ông lớn trong nhóm Big4, bao gồm Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank. Đây là 4 nhà băng quốc doanh với tổng tài sản, tiền gửi, cho vay và lợi nhuận luôn dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng cả nước.

Theo thông tin được cá ngân hàng công bố, trong năm 2023, Big4 ngân hàng đã bơm ra nền kinh tế tổng cộng hơn 684.800 tỷ đồng trong năm 2023, tương đương 41,9% dư nợ tín dụng tăng thêm của toàn bộ nền kinh tế trong năm 2023 (1,63 triệu tỷ đồng).

Nếu xét về tổng số dư cho vay, 4 ông lớn này đang đóng góp gần 6,1 triệu tỷ đồng (45%) trong 13,56 triệu tỷ đồng dư nợ tín dụng của toàn bộ nền kinh tế.

Số liệu cho vay từ năm 2022 trở lại lấy từ WiChart, số liệu Agribank do ngân hàng tự công bố.

Trong đó, mức đóng góp lớn nhất thuộc về BIDV, khi ngân hàng này đã cho vay thêm gần 255.800 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng tín dụng 16,66%. Vị trí thứ hai thuộc về VietinBank, với mức tăng trưởng tín dụng 15,6%, tương đương đóng góp thêm gần 200.000 tỷ đồng cho nền kinh tế.

Vietcombank và Agribank là hai nhà băng ghi nhận tăng trưởng tín dụng thấp hơn, lần lượt đạt 10,6% và 7,4%. Do đó, quy mô cho vay thêm ra nền kinh tế của hai nhà băng này lần lượt ở mức gần 122.600 tỷ đồng và 106.800 tỷ đồng.

Nếu tính đến số dư tuyệt đối, BIDV vẫn tiếp tục dẫn đầu với dư nợ tín dụng đạt trên 1,79 triệu tỷ đồng. Vị trí thứ hai thuộc về Agribank, với dư nợ 1,55 triệu tỷ đồng. Vietinbank xếp thứ ba khi đang cho vay 1,48 triệu tỷ đồng, còn Vietcombank đứng chót bản với 1,28 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngay cả khi đứng chót bảng, dư nợ cho vay của Vietcombank nhiều khả năng cũng cao gấp đôi ngân hàng cổ phần cho vay nhất là MB, trong khi số dư của BIDV nhiều khả năng sẽ cao gấp ba lần.

Nhận thêm gần 800.000 tỷ đồng tiền gửi

Trong năm 2023, số dư huy động vốn của nhóm Big4 đã tăng thêm gần 778.900 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,7 triệu tỷ đồng.

Do đa phần huy động vốn của các ngân hàng ở dưới dạng tiền gửi, có thể ước tính rằng những ông lớn quốc doanh đang chiếm khoảng 50% tổng tiền gửi của toàn nền kinh tế vào cuối năm 2023 (13,5 triệu tỷ đồng).

Trong đó, BIDV ghi nhận huy động vốn đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2022, vượt qua Agribank để dẫn đầu nhóm Big4. Agribank tụt xuống vị trí thứ hai về huy động, với quy mô 1,88 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hai ông lớn VietinBank và Vietcombank lần lượt ghi nhận huy động ở mức 1,52 triệu tỷ đồng và 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% và 12,9% so với năm 2023.

Số liệu huy động từ năm 2022 trở lại lấy từ WiChart, số liệu Agribank do ngân hàng công bố.

Lợi nhuận khổng lồ

Không chỉ có đóng góp lớn cho nền kinh tế, các Big4 nhà nước cũng dẫn đầu về ngành ngân hàng về lợi nhuận. Trong đó, Vietcombank dự kiến mang về trên 40.400 tỷ đồng lợi nhuận riêng lẻ. BIDV ước tính lợi nhuận hợp nhất ở mức 27.400 tỷ đồng, lợi nhuận riêng lẻ 26.750 tỷ đồng.

Agribank dự báo lợi nhuận riêng lẻ khoảng 25.300 đến 25.400 tỷ đồng. ViettinBank công bố lợi nhuận riêng lẻ trên 24.000 tỷ đồng.

Với kết quả trên, có thể ước tính rằng lợi nhuận riêng của 4 ông lớn Big4 đạt khoảng 116.500 tỷ đồng và nhiều khả năng lợi nhuận hợp nhất sẽ còn cao hơn.

Tổng lợi nhuận của các ông lớn Big4 gần 120.000 tỷ đồng.

So với năm 2022, ước tính lợi nhuận riêng lẻ của bốn ông lớn ngân hàng đã tăng trưởng khoảng 14,7%, hay 14.900 tỷ đồng. Con số lãi tăng thêm này tương lợi nhuận trước thuế của một ngân hàng cổ phần cỡ trung.

Trong đó, mức tăng mạnh nhất thuộc về BIDV, từ 22.506 tỷ đồng lên 26.750 tỷ đồng, tương ứng gần 18,9%. VietinBank xếp thứ hai về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, đạt 17,9% (với ước tính lợi nhuận 24.000 tỷ đồng). Hai ông lớn Agribank và Vietcombank lần lượt ghi nhận mức tăng trưởng lãi trước thuế là 15% và 10,2%.