Bình Định kiến nghị nhiều giải pháp khơi thông thị trường bất động sản

Đông Bắc 16:15 | 31/10/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ xem xét có quy định cơ chế hỗ trợ, ưu đãi nhà ở xã hội đảm bảo khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã có kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại có phương án, giải pháp phù hợp theo hướng nới lỏng quy trình, quy định vay vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của các khách hàng, nhất là các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các chương trình tín dụng, chính sách theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như: Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực Lâm sản, Thủy sản (15.000 tỷ đồng); Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ (120.000 tỷ đồng)....

Về phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản, nhà ở, tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ cần có các cơ chế, chính sách thông thoáng, phù hợp và đơn giản hoá các thủ tục nhằm đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ…để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, cung cấp sản phẩm ra thị trường.

 

 Bình Định kiến nghị nhiều giải pháp để khơi thông bất động sản. Ảnh BBĐ.

UBND tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ xem xét có quy định cơ chế hỗ trợ, ưu đãi nhà ở xã hội đảm bảo khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; phân cấp, phân quyền về cho địa phương thực hiện đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha đất trồng lúa trở lên, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 ha trở lên vào các mục đích khác theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, theo UBND tỉnh, Chính phủ cần có chính sách chung nhằm đơn giản hóa quy trình vay vốn tín dụng, đồng thời giảm bớt các bước trung gian và thành phần hồ sơ; hạn chế các yêu cầu bổ sung từ các ngân hàng liên quan đến việc tăng hạn mức vốn đối ứng đối với các chủ dự án đã thực hiện đối ứng 20% trên tổng vốn đầu tư cho dự án theo quy định của pháp luật; không yêu cầu tài sản thế chấp bổ sung ngoài việc thế chấp chính dự án nhà ở xã hội đang được ngân hàng tài trợ vốn vay.

Bình Định xây dựng hơn 20.000 căn nhà ở xã hội

Tỉnh Bình Định dự kiến xây dựng nhà ở xã hội đến năm 2030 khoảng 20.346 căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 tỉnh phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 9.706 căn, và giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 10.640 căn nhà ở xã hội.

Để thực hiện được mục tiêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao một số sở ngành, địa phương triển khai thực hiện. Trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các dự án phù hợp, khả thi.

Rà soát, điều chỉnh tiến độ một số dự án vào giai đoạn đến năm 2025 để tổ chức thực hiện; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của dự án theo tiến độ được phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi quỹ đất 20% để tổ chức lựa chọn, giao cho các chủ đầu tư khác thực hiện theo quy định.

Chủ động đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo kế hoạch phát triển nhà ở đã phê duyệt, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng các dự án nhà ở xã hội phải quan tâm đến mật độ xây dựng công trình, dành quỹ đất đảm bảo bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, bãi đỗ xe, các tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư. Nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch, góp ý thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế, cấp giấy phép xây dựng để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Quản lý giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân ngay từ khi lập dự án đầu tư, đảm bảo giá thành hợp lý, phù hợp với thu nhập của người thu nhập thấp ở Bình Định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các chủ đầu tư để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất tháo gỡ đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đã phê duyệt…

Trước đó, theo báo cáo gửi Bộ Xây dựng về số liệu triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp” trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho hay, từ năm 2021 đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 3 dự án và một phần của 1 dự án, với 1.841 căn, tổng mức đầu tư 1.797 tỷ đồng. Hiện, đã khởi công xây dựng 3 dự án và một phần của 1 dự án, với 3.586 căn tổng mức đầu tư 3.102 tỷ đồng.

Địa phương đã đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư 28 dự án, khoảng 24.675 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 13.990 tỷ đồng. Đồng thời cũng đã rà soát, bố trí 22 vị trí, quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội với diện tích khoảng 111,19 ha dự kiến phát triển khoảng 16.703 căn/nhà, tổng mức đầu tư khoảng 8.821 tỷ đồng.