Rầm rộ đấu giá đất cuối năm

Rầm rộ đấu giá đất cuối năm

Những tháng cuối năm, nhiều địa phương có kế hoạch tổ chức các phiên đấu giá đất. Tại một số nơi, thị trường đất đấu giá bắt đầu có dấu hiệu sôi động.