Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm gấp 9 lần cùng kỳ năm ngoái

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm gấp 9 lần cùng kỳ năm ngoái

Việt Nam đã đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay, đạt 70% mục tiêu cả năm 2023. Cùng giai đoạn, tổng số khách du lịch nội địa đạt khoảng 64 triệu lượt góp phần giúp doanh thu toàn ngành ước đạt 343,1 nghìn tỷ đồng. Tổng cục Du lịch nhận định nhu cầu của khách quốc tế đến Việt Nam đang phục hồi nhanh hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực.
Đà Nẵng: Thêm tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa phục vụ khách du lịch

Đà Nẵng: Thêm tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa phục vụ khách du lịch

UBND thành phố vừa công bố 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa này nhằm mục đích phục vụ phát triển loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch.