DIC Corp muốn phát hành 350 triệu cổ phiếu để huy động 6.000 tỷ đồng

Công Tâm 15:03 | 30/03/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
DIC Corp lên kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

(Ảnh: DIC Corp).

 

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo tờ trình vừa công bố, Ban lãnh đạo DIC Corp sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu.

Thứ nhất, DIC Corp lên kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 32,794%, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Số tiền 3.000 tỷ huy động được, doanh nghiệp cho biết sẽ sử dụng 1.135 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2&3 tại 169 Thuỳ Vân, phường 8, TP Vũng Tàu; 965 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;  900 tỷ đồng còn lại để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Thứ hai, DIC Corp dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 37,9% so với giá đóng cửa ngày 29/3 là 32.200 đồng/cổ phiếu). Cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Tổng số tiền dự kiến thu đợt từ đợt chào bán là 3.000 tỷ đồng, sẽ được công ty dùng 2.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Centre Point tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Thứ ba, DIC Corp dự kiến phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ là 4,919% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động dự kiến là 450 tỷ đồng. Việc này sẽ được triển khai trong năm 2024 và cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thứ tư, công ty dự kiến phát hành thêm gần 30,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu. tỷ lệ thực hiện quyền đều là 2,5%, nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và dự kiến thực hiện trong năm 2024.

DIC Corp co biết thứ tự phát hành sẽ lần lượt từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu ESOP, chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nếu hoàn tất 4 đợt phát hành (410,49 triệu cổ phiếu), ước tính vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 6.098,5 tỷ đồng, lên 10.203,4 tỷ đồng.

Cũng tại ĐHĐCĐ tới đây, Ban lãnh đạo DIC Corp cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến sẽ vay thêm 220 tỷ đồng từ ngân hàng. Trong đó, 160 tỷ đồng dùng để triển khai dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 2 & 3 tại Vũng Tàu; 60 tỷ đồng để đầu tư khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Hậu Giang. Việc này sẽ được thực hiện khi các dự án đủ điều kiện vay vốn.

Trong năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, tăng 509% so với thực hiện trong năm 2023. Vốn đầu tư phát triển dự kiến gần 7.212 tỷ đồng, tăng 541% so với thực hiện năm 2023.