DIC Group đặt mục tiêu tăng trưởng trên 600%

DIC Group đặt mục tiêu tăng trưởng trên 600%

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 lần 2 của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Group (mã chứng khoán DIG) vừa tổ chức thành công tại thành phố Vũng Tàu, doanh nghiệp này công bố năm 2023 sẽ chinh phục mục tiêu tăng trưởng 604% so với năm trước.
DIC Corp mua lại thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

DIC Corp mua lại thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – Mã: DIG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc mua lại trước hạn toàn bộ 10.000 trái phiếu DIGH2124001, tương đương với giá trị theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng.