Startup tỷ đô giờ không còn là chuyện hiếm

Startup tỷ đô giờ không còn là chuyện hiếm

Gần một thập niên kể từ khi thuật ngữ 'kỳ lân' xuất hiện để chỉ các startup hiếm hoi có định giá từ 1 tỷ USD trở lên, hiện tại, mỗi ngày có thêm khoảng hai 'kỳ lân' mới xuất hiện.