Dược phẩm Hà Tây (DHT) vượt 60% mục tiêu lãi trong năm 2022

Lạc Lạc 09:06 | 28/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Dược phẩm Hà Tây (HATAPHAR, mã: DHT) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần DHT trong quý tăng 19,7% so với quý IV/2021, đạt 534 tỷ đồng. Chi phí vốn tăng 18,4% lên 476 tỷ đồng, lợi nhuận gộp thu về 58,7 tỷ đồng, tăng 31,8%. Biên lợi gộp đạt 11%, tăng nhẹ so với 9,8% quý IV/2021.

Trừ các chi phí phát sinh khác, quý IV/2022 DHT báo lãi trước thuế gần 45 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với số lãi đạt được cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 80% lên mức 36 tỷ đồng. 

Luỹ kế cả năm 2022, doanh nghiệp thu về 1.837 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với cả năm 2021. Lợi nhuận ròng đạt 99 tỷ đồng, tăng 39%.

 

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra hồi đầu năm, DHT đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 62 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,8% và 30,7% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả vừa đạt được, doanh nghiệp đã vượt 22,4% kế hoạch doanh thu và gần 60% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tính đến 31/12/2022, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản 1.469,5 tỷ đồng, tăng 18,7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đã tăng gần gấp đôi lên 93 tỷ đồng, tiền đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 6,6 lần xuống 53 tỷ đồng. Hàng tồn kho còn 461 tỷ đồng, tăng 36%. Trong đó chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu và hàng hoá. 

Hiện DHT còn 301 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn là dự án Nhà máy dược phẩm công nghệ cao Láng Hoà Lạc. 

Bên kia bảng cân đối tài chính, DHT ghi nhận 671 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn 337 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các ngân hàng thương mại: VietinBank, Vietcombank, BIDV. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2022 ghi nhận 799 tỷ đồng. 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) có tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây, được thành lập năm 1965. Năm 2001, Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần. DHT chuyên sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng và trang thiết bị y tế. Công ty có hệ thống phân phối ở hầu hết các tỉnh miền Bắc.