FPT sắp chi 1.100 tỷ tạm ứng cổ tức năm 2022

Mỹ Linh 07:59 | 22/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tỷ lệ cổ tức FPT dự kiến chia cho năm 2022 là 40%, trong đó 20% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

 

Hội đồng quản trị CTCP FPT (Mã: FPT) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng là 25/8. Tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/8.

Với 1,097 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính FPT sẽ chi xấp xỉ 1.100 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Ngày dự kiến thực hiện là 12/9.

Tháng trước, FPT đã phát hành hơn 182,8 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 20%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2021.

Theo kế hoạch năm nay, FPT kỳ vọng tăng trưởng doanh thu là 19%, đạt 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 20,2% lên 7.618 tỷ đồng. Tập đoàn dự kiến sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 40% (trong đó 20% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu).

6 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu 19.826 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.637 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,2% và 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng hai con số với động lực chính tới từ nhu cầu gia tăng mảng công nghệ, nhất là dịch vụ chuyển đổi số và tăng trưởng biên lợi nhuận mảng viễn thông.

Tính riêng quý II, FPT đạt 10.094 tỷ đồng doanh thu, 1.858 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tăng lần lượt 16,5% và 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

 Diễn biến giá cổ phiếu FPT từ đầu năm tới nay. (Nguồn: TradingView).