Giá nguyên nhiên vật liệu tăng đột biến, Bộ GTVT chỉ đạo rà soát tổng mức đầu tư dự án

PV 19:40 | 10/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án rà soát tổng mức đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến bố trí vốn để khởi công mới 64 dự án, trong đó bao gồm 4 dự án trọng điểm quốc gia, 9 dự án nhóm A và 51 dự án nhóm B, C.

Đến nay, có 48 dự án đã được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, gồm 1 dự án quan trọng quốc gia là cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, 2 dự án nhóm A là dự án cầu Rạch Miễu 2 và cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh cùng 45 dự án nhóm B, C.

Trong đó, 5 dự án mới được quyết định đầu tư bao gồm: cầu Rạch Miễu 2, dự án Quốc lộ 32C Phú Thọ, dự án Quốc lộ 7 Nghệ An, dự án Quốc lộ 12A Quảng Bình, dự án đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đã phản ánh lên Bộ GTVT về tình trạng giá nhiên liệu, vật liệu thi công tăng cao đột biến dẫn tới tổng mức đầu tư trình duyệt vượt quá tổng mức đầu tư trong quyết định chủ trương đầu tư, không đảm bảo điều kiện quyết định đầu tư dự án.

Từ thực tế này, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư theo giá cả tại thời điểm hiện tại. 

Trong trường hợp tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư vượt quá mức tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư, Bộ đề nghị các đơn vị đề xuất giải pháp xử lý theo hướng tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm. Phân kỳ, điều chỉnh phạm vi, quy mô dự án hoặc lồng ghép với nguồn vốn ngân sách địa phương, đảm bảo phần vốn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư không vượt quá phần vốn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án chưa được quyết định chủ trương, Bộ yêu cầu rà soát, cập nhật sơ bộ tổng mức đầu tư bước chủ trương đầu tư theo giá cả tại thời điểm hiện nay.

Trường hợp nhu cầu vốn dự kiến bố trí để thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 lớn hơn mức vốn đã dự kiến phân bổ trong kế hoạch trung hạn của dự án, các đơn vị rà soát lại đề xuất về phạm vi, quy mô dự án, kiến nghị phương án phân kỳ đầu tư hoặc lồng ghép với nguồn vốn ngân sách địa phương khi trình duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo nhu cầu vốn ngân sách Trung ương thực hiện dự án trong giai đoạn không vượt quá mức vốn đã dự kiến phân bổ trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.