Hơn 400 nghìn tỷ được rót vào trái phiếu doanh nghiệp năm 2020

20:54 15/01/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Năm 2020, có 277 doanh nghiệp phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành lũy kế là 403.469 tỷ đồng với kỳ hạn phát hành bình quân 4,21 năm.

Nhóm ngân hàng liên tiếp trở thành nhà phát hành trái phiếu lớn nhất kể từ tháng 4/2020. Riêng trong tháng 12/2020, nhóm các ngân hàng đã huy động hơn 19.000 tỷ đồng trái phiếu.
 
Năm 2020, các tổ chức đã huy động hơn 403 nghìn tỷ đồng trái phiếu trên thị trường nội địa và 345 triệu USD trên thị trường quốc tế. Như vậy, giá trị trái phiếu đã huy động thành công cao hơn năm 2019 đến 36%, tỷ lệ huy động thành công/lượng chào bán đạt 69,1%, cao hơn năm 2019 (đạt 67%).

Hơn 400 nghìn tỷ được rót vào trái phiếu DN năm 2020
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên HNX trong tháng 12 và số liệu 12 tháng. Theo đó, trong tháng 12, các doanh nghiệp đã huy động thành công hơn 34.470 tỷ đồng, đạt chưa đến một nửa giá trị trái phiếu đem chào bán trong tháng 12.
 
Xét theo loại hình doanh nghiệp, nhóm ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất khi phát hành thành công hơn 19.000 tỉ đồng, chiếm 55,13% tổng giá trị trái phiếu phát hành với đóng góp chính từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (5.000 tỉ đồng), Ngân hàng TMCP Phương Đông (3.900 tỉ đồng), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (3.200 tỉ đồng).
 
Một số thương vụ trái phiếu đáng chú ý trong tháng 12/2020 có thể kể đến như: CTCP Tập đoàn Apec Group (8,1 tỉ đồng), CTCP Năng lượng Tái tạo Việt Nam Việt (600 tỉ đồng), CTCP BB Sunrise Power (500 tỉ đồng), CTCP Đầu tư Năng lượng Hoàng Sơn (500 tỉ đồng), Hoàng Sơn 2 (500 tỉ đồng), CTCP Ô tô Trường Hải (2.000 tỉ đồng), CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (2.200 tỉ đồng).
 
Hơn 400 nghìn tỷ được rót vào trái phiếu DN năm 2020
 
Bất động sản, xây dựng và các tổ chức tín dụng huy động trái phiếu kỳ hạn dài, bình quân trên 4 năm. Nhóm ngân hàng liên tiếp trở thành nhà phát hành trái phiếu lớn nhất kể từ tháng 4. Riêng trong tháng 12/2020, nhóm các ngân hàng đã huy động hơn 19.000 tỷ đồng trái phiếu.
 
Luỹ kế 12 tháng, các tổ chức đã huy động gần 403.469 tỷ đồng trên thị trường nội địa và 345 triệu USD trên thị trường quốc tế. Với số liệu này, năm 2020, giá trị trái phiếu đã huy động thành công cao hơn năm 2019 đến 36%, tỷ lệ huy động thành công/lượng chào bán đạt 69,1%, cao hơn năm 2019 (đạt 67%).
 
Đối với phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế, các tổ chức đã có 4 đợt huy động trái phiếu từ quý 3/2020. Trong đó, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã huy động được 80 triệu USD trong tháng 10, HDBank huy động 30 triệu USD trong tháng 11 và 160 triệu USD trong tháng 12; một tổ chức khác đã huy động được 75 triệu USD.
 
Nguyễn Dung