Infographic: Bức tranh ấn tượng về thu hút FDI cả năm 2022

Diên Vỹ 20:14 | 09/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 (tính đến 20/12/2022) ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.