Lạm phát 10 tháng đạt 3,2%, lạm phát cơ bản đạt 4,38%

Hạ An 16:17 | 29/10/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Tổng cục Thống kê, một số địa phương thực hiện tăng học phí, giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu là những nguyên nhân chính khiến CPI tháng 10 tăng nhẹ 0,08% so với tháng trước và bình quân 10 tháng đầu năm tăng 3,2%.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2023 tăng nhẹ 0,08% so với tháng trước.

So với tháng 12/2022, CPI tháng 10 tăng 3,2% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,59%. Bình quân 10 tháng năm 2023, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,38%.

Lạm phát cơ bản tháng 10/2023 tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,2%).

Biến động chỉ số CPI từ năm 2018 đến nay. (Hạ An tổng hợp từ Tổng cục Thống kê).

Tổng cục Thống kê đánh giá nguyên nhân chủ yếu của tình trạng lạm phát cơ bản tăng cao hơn so với mức tăng bình quân chung là do bình quân giá xăng dầu trong nước 10 tháng năm 2023 giảm 13,24% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 8,55% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng lại thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Cũng theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, trong mức tăng 0,08% của CPI tháng 10/2023 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, hai nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: Nhóm giáo dục tăng cao nhất với 2,25% (làm CPI chung tăng 0,14 điểm %; Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,27% (làm CPI chung tăng 0,05 điểm %); Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,21%,; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,15%; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,12%; Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,06%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,02% và nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%.

Hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm là nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,11% và nhóm giao thông giảm 1,51%, làm CPI chung giảm 0,15 điểm %.