Lương tháng thứ 13 có được coi là tiền thưởng Tết hay không?

11:13 30/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Lương tháng thứ 13 không được coi là tiền thưởng Tết và hiện chưa có quy định bắt buộc nào về việc doanh nghiệp phải trả lương tháng thứ 13 cho người lao động.

Mỗi dịp cuối năm, người lao động lại đặc biệt quan tới chế độ lương, thưởng Tết, lương tháng thứ 13 theo thâm niên... Tuy nhiên, từ trước đến nay, Bộ Luật Lao động chưa có điều luật quy định riêng về lương tháng 13 và thuật ngữ này cũng không được luật đề cập đến.
 
Vì chưa được pháp luật quy định cụ thể nên có thể hiểu, doanh nghiệp không bắt buộc phải chi trả lương tháng thứ 13 cho người lao động.

Trong trường hợp giữa người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về lương tháng 13 trong hợp đồng lao động hoặc ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể thì doanh nghiệp bắt buộc phải chi trả khoản tiền trên. Dưới đây là một số quy định về lương tháng thứ 13 người lao động và doanh nghiệp cần nắm rõ.
 

Lương tháng 13 không phải là tiền thưởng Tết


Thực tế nhiều doanh nghiệp và cả người lao động coi lương tháng thứ 13 chính là tiền thưởng Tết. Tuy nhiên, Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực ngày 1/1/2021) quy định:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
 
2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
 
Lương tháng thứ 13 có được coi là tiền thưởng Tết hay không?
 
Từ quy định trên có thể thấy không thể hiện rõ lương tháng 13 có phải là tiền thưởng hay không. Mặt khác, theo quy định trên, người sử dụng lao động không bắt buộc phải thưởng cho người lao động nhưng với lương tháng 13, nếu các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể thì doanh nghiệp bắt buộc phải trả thêm cho người lao động.
 
Do đó, không thể coi lương tháng 13 là tiền thưởng Tết như nhiều doanh nghiệp và người lao động hiện nay đang quan niệm. Việc có lương tháng 13 và cách tính khoản tiền này sẽ phụ thuộc vào quy chế riêng của từng doanh nghiệp.
 
Thực tế, các doanh nghiệp có quyền coi lương tháng 13 là tiền thưởng Tết vì khoản này không quy định bắt buộc mà dựa vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 

Nghỉ việc trước Tết có được nhận lương tháng 13?


Vì khoản lương tháng 13 là không bắt buộc mà phụ thuộc vào sự thoả thuận giữa doanh nghiệp và người lao động qua hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc theo quy chế riêng của doanh nghiệp.

Do đó, việc người lao động có được hưởng lương tháng thứ 13 hay không hoặc trong trường hợp nào, bao gồm cả nghỉ việc ngay trước Tết sẽ căn cứ vào thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 
 
Hà Ly