NHNN đã trình Thủ tướng phương án tăng vốn cho Vietcombank và Agribank

Huyền Phương 07:41 | 05/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
NHNN cho biết đã trình Thủ tướng về phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank và phương án tăng vốn điều lệ của Agribank.

Ảnh minh họa: Vietcombank.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2023 gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Trong đó, cơ quan này cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phần từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt. Đồng thời trình Thủ tướng và dự thảo tờ trình Quốc hội về phương án tăng vốn điều lệ của Agribank.

Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo Vietcombank, Vietinbank, BIDV xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo số liệu của NHNN, đến cuối tháng 1/2023, vốn điều lệ của 4 NHTM Nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) đạt 180.400 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 7,3 triệu tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 5,3 triệu tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, lãnh đạo Vietcombank cho biết ngân hàng đang triển khai ba nội dung tăng vốn.

Nội dung thứ nhất theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua là tăng vốn từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận còn lại của năm 2019 với tỷ lệ phát hành tăng vốn 18,1%. Ngày 19/4, NHNN đã thông qua đề xuất tăng vốn này. Nếu không có gì thay đổi, một tháng nữa phương án này sẽ hoàn thành.

Nội dung tăng vốn thứ 2 đã thông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 là tăng vốn từ lợi nhuận còn lại của 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến trước năm 2018. Vốn điều lệ dự kiến tăng khoảng 27.000 tỷ đồng. Ngân hàng đang triển khai thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung thứ ba là phát hành riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ, Vietcombank đang triển khai thuê tư vấn tài chính để hỗ trợ lựa chọn cổ đông nước ngoài, dự kiến trong năm 2023-2024.

Về phía Agribank, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, ông Phạm Đức Ấn cho biết do vốn điều lệ thấp, Agribank không còn đảm bảo hệ số an toàn vốn tối thiểu để tăng trưởng tín dụng. Vì vậy trong năm 2022, tăng trưởng tín dụng của Agribank chỉ ở mức thấp so với bình quân chung toàn hệ thống.

Việc cấp vốn điều lệ cho Agribank là việc rất cấp thiết để Agribank đảm bảo hệ số an toàn vốn tối thiểu cho tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm 2023 phục vụ cho nhu cầu vốn của nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tam nông.

Do đó, ông kiến nghị Chính phủ tạm ứng cấp vốn điều lệ cho ngân hàng 6.753 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua dự toán ngân sách cấp vốn điều lệ cho Agribank trong năm 2023.