Nợ HAGL hơn 4.000 tỷ, Lê Me hoán đổi nợ thành công ty con

Đăng Nguyên 11:48 | 17/06/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2021, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức từng chia sẻ với cổ đông về việc hợp nhất Công ty Lê Me vào năm 2022. Xong đến nay, Lê Me mới có thể chính thức trở thành công ty con của HAGL.

HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố nghị quyết thông qua kết quả rà soát số liệu căn cứ trên báo cáo tài chính của HAGL và CTCP Lê Me, thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu của Lê Me thành vốn góp cổ phần.

Theo đó, sau khi Lê Me hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ, công ty này sẽ trở thành công ty con của HAGL với tỷ lệ sở hữu là 87,74%.

HĐQT HAGL uỷ quyền cho ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan để hoàn tất giao dịch nêu trên.

Công ty Lê Me được thành lập tháng 8/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực trông cây ăn quả. Cùng năm này, theo báo cáo tài chính kiểm toán của HAGL, Lê Me đã phát sinh khoản nợ vay dài hạn 2.256 tỷ đồng và khoản lãi nợ vay 70 tỷ đồng với HAGL.

Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2018, dư nợ vay dài hạn của Lê Me với HAGL giảm xuống còn 1.527 tỷ đồng do HAGL đã thu hồi 729 tỷ đồng tiền gốc cho vay.

Tại thời điểm cuối quý I/2023, HAGL có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với Lê Me là 2.753 tỷ đồng và phải thu về cho vay dài hạn 589 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HAGL có khoản lãi cho vay ngắn hạn phải thu với Lê Me gần 722 tỷ đồng và lãi phải thu cho vay dài hạn 46 tỷ đồng.

Ngoài ra, cuối năm 2022, HAGL còn có khoản phải thu giá trị 440 tỷ đồng liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh với Lê Me.

Khoản này thể hiện phần vốn góp kinh doanh cho Lê Me theo hợp đồng ký vào tháng 9/2020 về việc hợp tác đầu tư vào dự án trồng cây ăn quả của Lê Me trong 4 năm. Hợp đồng không yêu cầu thành lập pháp nhân mới và lợi nhuận sẽ được phân chia dựa vào kết quả kinh doanh của dự án, bắt đầu từ khi dự án phát sinh doanh thu.

Song đến thời điểm cuối năm 2022, dự án trên vẫn đang trong quá trình xây dựng cơ bản và chưa phát sinh doanh thu. Và đến cuối quý I/2023, HAGL không còn ghi nhận khoản mục này trên bảng cân đối kế toán.

Như vậy, tổng các khoản phải thu của HAGL với Lê Me tính đến thời điểm cuối quý I/2023 là 4.110 tỷ đồng.

 

 

 

Chi tiết các khoản phải thu của HAGL với Lê Me. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của HAGL).

Kế hoạch đưa Lê Me trở thành công ty con của HAGL đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của HAGL thông qua.

Tại ĐHĐCĐ năm đó, khi được cổ đông hỏi về tài sản của Lê Me, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết: "Lê Me sở hữu 1 công ty có dự án ở Campuchia, có 5.000 ha đất, trong đó diện tích đã trông là 3.000 ha gồm xoài và chuối, từ năm 2022 sẽ cho doanh thu và lợi nhuận. Lê Me đang nợ HAGL nên sẽ xem xét hợp nhất công ty này về vào năm 2022".

Tuy nhiên, đến nay HAGL mới có thể chính thức đưa Lê Me trở thành công ty con của mình.