Novaland bổ sung thêm nhân sự cấp cao

Đông Bắc 07:57 | 18/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị, thông qua việc bầu ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

  

Cổ đông  Novaland đồng thuận thông qua việc bầu ông Hoàng Đức Hùng vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng số thành viên HĐQT của Novaland được nâng lên thành lên 5 người, bao gồm Chủ tịch Bùi Thành Nhơn cùng các Thành viên Phạm Tiến Vân, Nguyễn Mỹ Hạnh, Ng Teck Yow và Hoàng Đức Hùng.

Ông Hùng năm nay 50 tuổi, thạc sỹ tài chính quốc tế. Từ 11/1994 đến 6/2014, ông Hùng điều hành kiểm toán, lãnh đạo khối Dịch vụ tư vấn, lãnh đạo khối Khách hàng Chính Phủ và khu vực công - Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam.

Từ 7/2014 đến 9/2016, ông Hùng là chuyên gia tư vấn quốc tế Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Bộ Tài Chính xây dựng thể chế về Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam. Từ 10/2016 đến 11/2020 làm Phó tổng giám đốc Công ty PWC Việt Nam.

Ông Hoàng Đức Hùng. Ảnh: Gentics

Từ 12/2020 đến hiện tại là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Phân tích Di truyền.

Từ 9/2022 đến hiện tại, ông Hùng giữ vai trò Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ của Hội thành viên độc lập Hội đồng quản trị Việt Nam (VNIDA), Chủ tịch Hội đồng quản trị Institute of Internal Auditors Việt Nam - Phân viện Kiểm toán nội bộ quốc tế tại Việt Nam (IIA Vietnam Chapter).

Hồi tháng 6,  Tập đoàn Novaland tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Tại đại hội, Novaland trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Hội đồng quản trị của Novaland còn 4 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Thành Nhơn, thành viên độc lập Phạm Tiến Văn, thành viên độc lập Nguyễn Mỹ Hạnh, thành viên Đỗ Thị Phương Lan. Do đó, Novaland phải bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị.

Việc Novaland điều chỉnh số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 7 xuống 5 thành viên và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nằm trong đề án tái cấu trúc công ty. Đến đầu tháng 2/2023, ông Bùi Thành Nhơn được chọn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Novaland.

  (Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc) 

Về tình hình kinh doanh của Novaland: Trong quý II, Novaland đã bàn giao sản phẩm tại các dự án NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và Victoria Village với doanh thu ghi nhận hơn 927 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp Novaland lỗ ròng gần 153 tỷ đồng (cùng kỳ lãi ròng 749 tỷ đồng). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland tiếp tục âm gần 1.670 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần từ chuyển nhượng bất động sản của Novaland đạt trên 1.380 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng chi phí duy trì hoạt động doanh nghiệp gần 2.540 tỷ đồng, dẫn đến doanh nghiệp lỗ thuần 226 tỷ đồng và lỗ ròng 530 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm trên 3.000 tỷ đồng.

So với quy mô tài sản gần 260.000 tỷ đồng thì con số lỗ nói trên không đáng kể. Bên cạnh đó, Novaland còn phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 khoảng 12.889 tỷ đồng.