Nửa đầu 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao nhất trong 5 năm

Diên Vỹ 11:02 | 01/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục phục hồi trong tháng 6 với diễn biến tích cực ở tất cả các ngành, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành.

 

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước đạt 471,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Như vậy trong quý II/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với quý trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.717 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,9% (cùng kỳ năm 2021 tăng 1,9%). Trong đó quý I tăng 4,6% và quý II tăng 19,5%.

 (Nguồn: Tổng cục Thống kê - Diên Vỹ tổng hợp)

Tổng cục Thống kê nhận định trong 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có quy mô cũng như tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ trong vòng 5 năm lại đây và tăng 14,4% so với 6 tháng đầu năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

   (Nguồn: Tổng cục Thống kê - Diên Vỹ tổng hợp) 

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do doanh thu cùng kỳ năm trước đạt thấp trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. Ngoài ra, giá bán hàng hóa tiếp tục tăng theo giá nhiên liệu cũng là một nguyên nhân đẩy doanh thu bán lẻ hàng hóa lên cao trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm.

Xét theo nhóm hàng, nhóm hàng xăng dầu ghi nhận mức tăng 22%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 16,3%; lương thực, thực phẩm tăng 13,7%; phương tiện đi lại tăng 5,3%; may mặc tăng 4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 1%. 

Xét theo địa phương, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng mạnh ở một số tỉnh thành như Bình Dương tăng 12,9%; Quảng Ninh tăng 11,2%; Hải Phòng và Khánh Hòa cùng tăng 10,6 %; TP Hồ Chí Minh tăng 10,1%, Hà Nội tăng 9,6%; Cần Thơ tăng 9,3%; Đà Nẵng tăng 5,0%.

Về mảng dịch vụ, doanh thu dịch vụ tháng 6 tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 20,9% khi nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè.

Doanh thu  du lịch lữ hành 6 tháng tăng 94,4% so với cùng kỳ năm 2021 do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của du lịch nội địa trong quý II năm nay. Cụ thể, doanh thu 6 tháng tăng mạnh ở một số địa phương như sau: Khánh Hòa tăng 627,8%; Cần Thơ tăng 183,9%; Hà Nội tăng 129,3%; Đà Nẵng tăng 98,5%; Quảng Nam tăng 67,8%; TP Hồ Chí Minh tăng 49,1%.

Doanh thu dịch vụ khác 6 tháng đầu năm 2022 tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể tăng mạnh ở các tỉnh thành Bắc Ninh tăng 49,9%; Khánh Hòa tăng 30,1%; Đà Nẵng tăng 25,4%; Hà Tĩnh tăng 22,0%; Cần Thơ tăng 20,2%; Thanh Hóa tăng 18,6%; Hải Phòng tăng 10,7%; Hà Nội tăng 8,5%. Ngoài ra, một số tỉnh thành ghi nhận mức giảm đáng kể là Cao Bằng giảm 5,2%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 5,5%; Sóc Trăng giảm 7,5%.