PNJ lên kế hoạch lợi nhuận năm 2022 vượt 1.300 tỷ đồng

09:44 | 29/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
PNJ dự kiến trình cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2022 tăng trưởng hai chữ số cả về doanh thu và lợi nhuận đồng thời muốn tăng vốn lên 3.096 tỷ đồng.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức tại TP HCM vào ngày 16/4 tới.

Năm 2022, PNJ đặt kế hoạch doanh thu thuần 25.835 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 1.320 tỷ, lần lượt tăng 32% và 28% so với kết quả của năm 2021. Mức cổ tức dự kiến cũng 20%, tương tự như năm 2021.

Trường hợp nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay vượt so với kết quả năm ngoái, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình cổ đông thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt. Cụ thể, nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 128% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 1%  của lợi nhuận sau thuế. Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 135% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 1,5% của lợi nhuận sau thuế. 

Cũng trong năm nay, PNJ dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động  (ESOP) với tỷ lệ 2%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá phát hành dự kiến bằng 40% bình quân giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm được thông qua phát hành ESOP. 

Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Chốt phiên 28/3, cổ phiếu PNJ tạm dừng ở 108.200 đồng/cp.

Chi tiết phương án phát hành ESOP cho năm 2022. (Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ PNJ).

 Bên cạnh ESOP, PNJ dự kiến phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 3:1 (sở hữu cứ 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Nếu thành công, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ 2.276 tỷ đồng lên 3.096 tỷ.

Về vấn đề nhân sự, PNJ sẽ trình cổ đông miễn nhiệm hai thành viên HĐQT do hết thời hạn bổ nhiệm là bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT và ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT. Công ty sẽ bầu bổ sung hai thành viên cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2027. Danh sách đề cử, ứng cử chưa được công bố.