PNJ lãi sau thuế 140 tỷ tháng 11

PNJ lãi sau thuế 140 tỷ tháng 11

Do ảnh hưởng của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, PNJ mới chỉ đạt được 68,1% mục tiêu lợi nhuận năm sau 11 tháng.