PNJ báo lãi 168 tỷ đồng trong tháng 1/2021

PNJ báo lãi 168 tỷ đồng trong tháng 1/2021

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán lẻ của PNJ chiếm 55,5% tổng doanh thu tháng 1/2021 đã tăng 10% một phần nhờ Tết Nguyên đán năm 2021 (tháng 2) đến muộn hơn năm 2020 (tháng 1).