Quảng Nam phát triển thêm 4 đô thị mới

Đông Bắc 13:11 | 19/02/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ nâng cấp 2 đô thị Nam Phước và Hà Lam lên đô thị loại IV; đồng thời hình thành 4 đô thị mới.

 Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định rõ phương án quy hoạch hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo Quy hoạch, tỉnh  Quảng Nam sẽ phát triển các đô thị xanh, sinh thái, gắn với cảnh quan, môi trường tự nhiên có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại và thông minh.

Đồng thời, quy hoạch và đầu tư xây dựng các thiết chế công cộng quan trọng như quảng trường, công viên cây xanh, công viên chuyên đề; các khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho các lứa tuổi.

 

 Quảng Nam sẽ hình thành thêm 4 đô thị mới. Ảnh VNM.

Tỉnh Quảng Nam sẽ gắn kết hài hòa phát triển giữa đô thị với thúc đẩy liên kết phát triển vùng. Nâng cao chất lượng đô thị hóa gắn với gia tăng hiệu quả kinh tế đô thị; nâng cấp đồng bộ về hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội, công trình kiến trúc, nhà ở, chất lượng sống của người dân. Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thông minh, giàu bản sắc, trở thành động lực và không gian phát triển mới.

Quy hoạch cũng xác định, đầu tư mở rộng đô thị tại các trung tâm hành chính cấp huyện, gắn kết với mạng lưới giao thông liên vùng, chú trọng chất lượng dịch vụ đô thị. Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế, nâng cao hiệu quả kinh tế, cảnh quan đô thị. 

Theo Quy hoạch, đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ nâng cấp 2 đô thị Nam Phước và Hà Lam lên đô thị loại IV.  Bốn đô thị mới được hình thành là là Duy Nghĩa - Duy Hải, Bình Minh, Đại Hiệp, Tam Dân; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 37%.

Mục tiêu đến năm 2030, sẽ nâng cấp Hội An lên đô thị loại II; Thị xã Điện Bàn lên đô thị loại III; Thị trấn Ái Nghĩa lên đô thị loại IV. Đồng thời, hình thành 2 đô thị mới là Việt An và Kiểm Lâm; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40%.

Thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II. Dự kiến sáp nhập thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành giai đoạn 2026 - 2030, định hướng phát triển lên đô thị loại I.

Trong khi đó, Thị xã Điện Bàn đến năm 2030 nâng cấp lên thành cấp hành chính là thành phố. Huyện Duy Xuyên, đến năm 2030 đô thị Nam Phước mở rộng kết nối với đô thị Duy Nghĩa - Duy Hải, đô thị Kiểm Lâm và các xã lân cận nâng cấp lên thành cấp hành chính là thị xã Duy Xuyên.

Huyện Thăng Bình đến năm 2030 đô thị Hà Lam mở rộng kết nối với đô thị Bình Minh và các xã lân cận, nâng cấp lên thành cấp hành chính là thị xã Thăng Bình.

Các đô thị Tắc Pỏ, thị trấn Tơ Viêng hình thành cấp hành chính là thị trấn giai đoạn 2021 – 2025. Còn đô thị Tam Dân, Đại Hiệp hình thành cấp hành chính là thị trấn giai đoạn 2026 – 2030…

Quảng Nam dự kiến đưa Điện Bàn lên thành phố

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, về hệ thống đô thị đến năm 2030, tỉnh này dự kiến có 25 đô thị, tỉ lệ đô thị hóa đạt hơn 40%.

Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh khoảng 37%, trong đó vùng Đông đạt hơn 39%, vùng Tây 17,6%. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt hơn 40%, trong đó vùng Đông 44,5%, vùng Tây 19,6%.

Về phân loại đô thị, năm 2020, tỉnh Quảng Nam hiện có 19 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 26%. Đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam dự kiến có 23 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 35,4%.

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam dự kiến có 25 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%. Các đô thị bao gồm hai đô thị loại II là TP Tam Kỳ, TP Hội An; một đô thị loại III là TX Điện Bàn; 4 đô thị loại IV là thị trấn Núi Thành, thị trấn Nam Phước, thị trấn Hà Lam, thị trấn Ái Nghĩa...

Về một số định hướng phát triển, tỉnh này dự kiến sáp nhập TP Tam Kỳ - huyện Núi Thành giai đoạn 2026 - 2030, định hướng phát triển lên đô thị loại I.

TX Điện Bàn đến năm 2030 nâng cấp lên thành cấp hành chính là thành phố; huyện Duy Xuyên: Đến năm 2030 đô thị Nam Phước mở rộng kết nối với đô thị Duy Nghĩa - Duy Hải, đô thị Kiểm Lâm và các xã lân cận nâng cấp lên thành cấp hành chính là thị xã Duy Xuyên.

Huyện Thăng Bình đến năm 2030 đô thị Hà Lam mở rộng kết nối với đô thị Bình Minh và các xã lân cận, nâng cấp lên thành cấp hành chính là thị xã Thăng Bình.

Các đô thị Tắc Pỏ, thị trấn Tơ Viêng hình thành cấp hành chính là thị trấn giai đoạn 2021 - 2025; đô thị Tam Dân, Đại Hiệp hình thành cấp hành chính là thị trấn giai đoạn 2026 - 2030.