Quảng Nam cần gần 47.000 tỷ phát triển nhà ở đến 2030

Hải Quân 15:37 | 09/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, Quảng Nam dự kiến sẽ cần khoảng 46.926 tỷ đồng; bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp để phát triển nhà ở giai đoạn này.

 

 Tỉnh Quảng Nam hiện nay. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, về định hướng phát triển nhà ở , vùng đồng bằng, ven biển (vùng phía đông) tỉnh Quảng Nam sẽ phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội; phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp quy hoạch chung theo hướng đô thị văn minh; phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân trong các khu, cụm công nghiệp và tăng tỷ lệ nhà ở xây dựng thô trong tổng quy mô các dự án phát triển nhà ở mới hằng năm.

Vùng trung du, miền núi (vùng phía tây) tỉnh sẽ phát triển nhà ở tại khu vực thị trấn, trung tâm huyện đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng theo hướng đô thị gắn với thương mại - dịch vụ; phát triển nhà ở khu vực nông thôn đảm bảo nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới và phát triển nhà ở phù hợp với tổ chức dân cư theo mô hình tập trung tại trung tâm xã.

Đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở khoảng 44,7 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 khoảng hơn 6 triệu m2 sàn); diện tích sàn bình quân đạt khoảng 29 m2/người; trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 32 m2/người và tại khu vực nông thôn đạt khoảng 28 m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người và tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Đến năm 2030, tổng diện tích nhà ở khoảng 53 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai đoạn 2026 - 2030 khoảng hơn 8 triệu m2 sàn); diện tích sàn bình quân khoảng 33 m2/người; trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 36 m2/người và tại khu vực nông thôn đạt khoảng 32 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Đối với diện tích đất ở giai đoạn 2021 - 2025, nhà ở thương mại 1.369 ha; nhà ở thu nhập thấp 217 ha; nhà ở công nhân 143 ha và nhà ở tái định cư 289 ha.

Giai đoạn 2026 - 2030, nhà ở thương mại 1.889 ha; nhà ở thu nhập thấp 18 ha; nhà ở công nhân 101 ha và nhà ở tái định cư 385 ha.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến khoảng 46.926 tỷ đồng; bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.